Konverter  E Motorrad
  • Konverter  E Motorrad

Konverter E Motorrad

18,85 €
inkl. MwSt.
Konverter E Motorrad
Konverter E Motorrad
Electro Fun
612MR2057

Technische Daten

Model
Ranis 2000 Konverter von 72 V auf 12 V